โปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs


โปรแกรมบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs กรมสรรพากรเป็นผู้จัดทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาแจกฟรี เนื่องจากภาครัฐต้องการส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียว จึงได้จัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อใช้งานโปรแกรมฯ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
      CPU : Pentium II 2 GHz ขึ้นไป
      ระบบปฎิบัติการ : Windows XP, 7, 8
      Memory 1 GB ขึ้นไป
      พื้นที่ว่างบน HDD : 5 GB
2. เครื่องพิมพ์


 คลิ้ก Download file เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

การใช้งานโปรแกรม

      1. รหัสผู้ใช้งาน rdsmes
      2. รหัสผ่าน rdsmes
ช่องทางการสอบถามปัญหาทางเทคนิค
     ID LINE : rdsmeservice